Партньорски организации на знанията на органичната ферма

Партньори

Основните партньори на платформата за знания на органичната ферма са

Допълнителни партньорски организации са

  • AIAB - Италианска асоциация на биологичното земеделие
  • Bioland - немска организация на биологични производители
  • CIHEAM Бари - Средиземноморски агрономически институт в Бари
  • ORC - Органичен изследователски център, Великобритания
  • ITAB - Институт за биологични храни и земеделие, Франция

Борд на знанията за биологична ферма

Всички партньорски организации са представени в Борда на знанията за биологична ферма. Съветът отговаря за стратегическото развитие на платформата, установяването на критерии за качество и осигуряване на поддръжка и непрекъснатост на платформата. Съветът носи отговорност за редакционната отговорност на платформата.

Присъединете се към платформата

Повече организации и проекти се насърчават да се присъединят към платформата. Моля, свържете се с Брам Моескопс, ако искате да се присъедините към платформата.

Партньорски организации