Партньорски проекти

Платформата за знания на органичната ферма беше създадена в рамките на проектаOK-Net Arableи понастоящем се развива допълнително чрез проекта OK-Net EcoFeed, финансиран по линия на „Хоризонт 2020“, рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации.

Organic Farm Knowledge е установила сътрудничество с няколко други проекта, които ще предоставят знания и материали, свързани със земеделските производители, като LIVESEED, RELACS, ReMIX, CORE Organic и FutureEUAqua.

Повече организации и проекти се насърчават да се присъединят към платформата и трябва да се свържат с Брам Моескопс (вж. Вдясно).